Pagdating ng panahon album list

Sila ang tinaguriang una sa mga html geeks, at ang kanilang blog ang pang-ensayo nila ng kanilang mga coding skills.

Kaugnay na rin sa kanilang trabaho sa umaga, gumawa sila ng mga websites na personal kung saan nandoon nakapaloob ang mga halo-halong palaisipan at komentaryo sa mga bagay-bagay.

pagdating ng panahon album list-64

Sa kasalukuyan, nawawala na sa uso ang IRC, at dumadalas na ang paggamit sa Instant Messaging (IM). M, o kaya’t naglalaro ng mga Online na laro laban sa isa’t isa.

Kasabay ng pag-usbong ng kultura ng pag-text, ang IM ay naging isang mas mabilis na pakikipagtalastasan gamit ang mga salitang pasulat sa mga taong nakikilala natin sa totoong buhay.

Wala na ang mga araw kung saan sila’y maghapong nakatutok sa telebisyon o nagsisitambayan sa kalsada.

Nabawasan na rin ang kanilang paggagala kung saan-saan at dumadalas ang pagkulong sa kwarto.

Kung gusto nila ng makakausap, gusto nila na doon at doon rin. Ang Internet Relay Chat (IRC) ay isang sistema kung saan ang mga manggagamit (user) ay makakapagkausap sa katakot-takot na iba pang manggagamit na naka-Online sa panahong din iyon.

Nahihiwalay sa iba’t ibang channels na nakabatay na rin sa interes mo at kung ano ang gusto mong pag-usapan. Dito nagiging interaktibo ang pakikipanayam ng paggamit sa Internet, at kadalasan, dito nagkakakilala ang mga taong hindi naman talaga magkakilala sa totoong buhay.Noong December 1997 unang pinagalanan ni John Barger ang mga website na ito bilang “web log.” Mayamaya’y tinawag naman ni Peter Merholz ito ng pinaikling salitang “blog” at tinawag niya ang editor ng mga blog na ito bilang isang “blogger.”Natapos na rin ang pagkaeksklusibo ng blog para sa mga html geeks noong 1999.Nitong taon na ito umusbong ang Blogger ( at Live Journal ( mga website na tumutlong sa isang ordinaryong tao na gumawa ng kanilang sariling website para sa kung saan man ang gusto nilang i-blog.At doon nagsimula ang pagkauso ng buong sambayanan sa Friendster.Dahil dito, naiba ang marketing strategy ng mga Amerikanong nagmamay-ari ng Friendster.Nandiyan rin ang mga signature campaigns, at pakikipag-chikahan sa mga kaibigan na dumayo na sa malalayong lugar.